מערכות השעות לפי כיתות

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ז'1

1

לשון

ערבית

תחומי,ציור,פיסול,כדו

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

2

חנ"ג

ערבית

תרבות

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

3

תרבות

מדעים

חברה

מתמטיקה

אנגלית

4

מדעים

מתמטיקה

חנ"ג

תרבות

אנגלית

5

גאוגרפיה,פיסיקה

אנגלית

ערבית

מדעים

מחשבים,לשון

6

חברה

אנגלית

לשון

מדעים

מחשבים,גאוגרפיה

7

תרבות

מתמטיקה

מועדון בי"ס

מתמטיקה

חונכות

8

לשון

מתמטיקה

מועדון בי"ס

חברה

חונכות

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ז' 2  

1

לשון

ערבית

תחומי,ציור,פיסול,כדו

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

2

חנ"ג

תרבות

לשון

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

3

חברה

מדעים

חברה

מתמטיקה

אנגלית

4

מדעים

מתמטיקה

חנ"ג

תרבות

אנגלית

5

גאוגרפיה,פיסיקה

אנגלית

תרבות

מדעים

מחשבים,לשון

6

ערבית

אנגלית

ערבית

מדעים

מחשבים,גאוגרפיה

7

תרבות

מתמטיקה

מועדון בי"ס

מתמטיקה

חונכות

8

לשון

מתמטיקה

מועדון בי"ס

חברה

חונכות

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ז '3 

1

תרבות

חנ"ג

תחומי,ציור,פיסול,כדו

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

2

תרבות

ערבית

תרבות

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

3

חנ"ג

מדעים

חברה

מתמטיקה

אנגלית

4

מדעים

מתמטיקה

לשון

תרבות

אנגלית

5

גאוגרפיה,פיסיקה

אנגלית

ערבית

מדעים

מחשבים,לשון

6

לשון

אנגלית

חברה

מדעים

מחשבים,גאוגרפיה

7

 

מתמטיקה

מועדון בי"ס

מתמטיקה

לשון,חונכות

8

 

מתמטיקה

מועדון בי"ס

גאוגרפיה

חברה,חונכות

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ז' 4 

1

תרבות

חנ"ג

תחומי,ציור,פיסול,כדו

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

2

תרבות

תרבות

לשון

תחומי,ציור,פיסול,כדו

מתמטיקה

3

חנ"ג

מדעים

חברה

מתמטיקה

אנגלית

4

מדעים

מתמטיקה

תרבות

ערבית

אנגלית

5

גאוגרפיה,פיסיקה

אנגלית

לשון

מדעים

מחשבים,לשון

6

ערבית

אנגלית

ערבית

מדעים

מחשבים,גאוגרפיה

7

לשון

מתמטיקה

מועדון בי"ס

מתמטיקה

חונכות

8

חברה

מתמטיקה

מועדון בי"ס

חברה

חונכות