שלוחות טלפון בהר וגיאמ נ ה ל ה

מנהלת  כללית

רוית רוזנטל

224

מזכירת המנהלת

יונת רביד

210

מנהלת בית בוגר

רונית אטרה

258

מזכירת בית בוגר ומנב"ס

אודליה רחבי

223

מנהל בית אמצעי

אמנון רווה

226

מנהלת בית צעיר

דורית שבח

260

מזכירת בית צעיר ואמצעי

עינב ביתן

220

מנהלן

אלישע שחם

222

הנהח"ש

מרינה

230

בגרויות

לימור ברוך

250

מזכירת בגרויות ומבחנים

ימית יוליס

229

מזכירות כ"א ומערכת

יונת רביד

228

רכזת פדגוגית

ענבר ארליך

209

מ ש ר ד י ם    ו ש י ר ו ת

אחות בית הספר

238

תפעול אחזקה

231

צוות מחשבים

254

תחבורה

221

צר"ח

277

חדר העצמה

248

חדר מורים

225

שער ביה"ס

267

ס פ ר י י ה

ספרית השאלה

206

ספרית עיון

233

כ י ת ו ת    ל י מ ו ד

אולם ספורט

246

אומנויות ציור

242

אומנויות פיסול

202

אנגלית

255

דרמה

208

        חממה

239

245

מעבדות מדעים

262

נגריה

232

עיצוב טקסטיל

242

תנ"ך + ערבית

209

תקשורת

237

מתמטיקה

249

הומניסטיקה

234


י ע ו ץ

בארי פראג – יועץ בית אמצעי

240

מעיין בוסקילה – יועצת בית תיכון

251

מאיה פארן – יועצת בית צעיר

241

מרכז לימודי

244

פסיכולוג – מייק טפליץ

261ש כ ב ו ת

שכבה  ז'

259

שכבה  ח'

257

שכבה  ט'

277

שכבה  י'

205

שכבה  י"א

253

שכבה  י"ב

252

כ י ת ו ת  מ ח ש ב י ם

מחשבים אנגלית 1

218

מחשבים אנגלית 2

265

מחשבים אנגלית 3

264

מחשבים ספרייה

211

מחשבים מדעים

212

Comments