אתרי המקצועות בהר וגיא
שימו לב: הכניסה לחלק מן האתרים מצריכה הזדהות בשם וססמא.

Blue Circuit Board

אלקטרוניקה / מחשבים


מגמת אלקטרוניקה שמוליק
גיאוגרפיה

נתי"ב אורית


חקלאות /יקב

יקב לימודי יהודה


 

ערבית בהר וגיא

Crayon wheelcrayon circle   Objects / General

אמנות ועיצוב

זיוה בן-ערב    אנגלית האתר של אנני ובארי:

      Anny's & Barry'sלשון

איריס
 דורית ש.


משפט עברי

משפט עברי חט"ע ענבר


 

ספרות
ספרות לחט"ע

ספרות לכיתה ז'

ספרות לכיתה ט'

תרבות 

תרבות לכיתות ז', ענבר

תרבות לכיתות ח' , ענבר


Narrative, History, Dream, Tell


   

           חנ"ג
            חינוך גופניביוטכנולוגיה
ביוטכנולוגיה י , מירה 

ביוטכנולוגיה י"א, מירה

ביוטכנולוגיה י"ב, מירה

מצגת המגמה
עבודות חקר
עבודות גמר וחקר, סמדר
_____________________
השתלמות תקשוב
הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה

ריכוז פדגוגי-ענבר

___________________

  פורטל התוכן החינוכי