לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתה ז' לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן

לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתות ח'-יב'  לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן