הרשמת תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לשנת הלימודים תשע"ט תיפתח בתאריך 15/2/2018