לקביעת מפגשים עם המורים בימי ההורים 
 לחצו כאן
 

הרשמה למבחן הסף לכיתה המדעית לכיתה ז'


לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתה ז' לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן
לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתות ח'-יב'  לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן